De praktijk

Informatie

Betrokken, persoonlijk & vernieuwend.

Fysiotherapie Skipsleat is vooruitstrevende solisten praktijk in de wijk Skipsleat in Joure. De praktijk staat bekend om de persoonlijke aandacht en betrokkenheid. In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken zoals analyse en advies door neurokinetic therapytriggerpointmassagedry needlingyin yoga en ademoefeningen.

Sandra Huisman van Fysiotherapie Skipsleat heeft zich bewust niet gespecialiseerd op 1 gebied; zij ziet het lichaam als 1 geheel . In het benaderen van klachten aan het lichaam gebruikt ze het beste uit de traditionele westerse fysiotherapie in combinatie met elementen uit de oosterse geneeskunde/yoga. Tevens is ze zich bewust van de samenhang tussen lichaam en  geest en van het goede in de reguliere en de complementaire geneeskunde. Lees meer

Werkwijze

Informatie

Als u contact opneemt met Fysiotherapie Skipsleat kunt u meestal dezelfde week nog terecht voor een eerste afspraak. Deze eerste afspraak duurt zo’n drie kwartier.

In deze eerste afspraak probeer ik de klacht in beeld te brengen door een gesprek en een lichamelijk onderzoek. We bespreken dan samen de klacht en het behandelplan. Meestal vindt dan ook al gelijk de eerste behandeling plaats.

De volgende behandelingen zullen 30 minuten duren. We beginnen dan telkens met een  korte evaluatie van hoe het sinds de vorige behandeling is gegaan. Zo kan ik bepalen of de ingezette behandeling werkzaam is of dat we verder moeten zoeken. De behandeling kan bestaan uit advies, een specifieke (yoga of adem) oefening, triggerpoint massage of dry needling, maar vaak een combinatie hiervan.

Fysiotherapie werkt het krachtigst als zowel de therapeut als de patiënt actief bezig zijn met het herstelproces. Lees meer

Zorgverzekering

Informatie

Op dit moment speelt weer het jaarlijkse contracteren met de zorgverzekeraars.

Voor mij is het belangrijkste hierbij dat ik ook in 2023 weer goede zorg aan u kan blijven leveren.

GEEN CONTRACT MEER MET VGZ (EN ONDERLIGGENDE LABELS)

Helaas heb ik moeten besluiten om per 2023 geen contract meer te tekenen bij VGZ.

UITLEG

VGZ hanteert in hun almaar toenemende eisenpakket voor fysiotherapeuten, een aantal principes waaraan ik als fysiotherapeut niet meer wil voldoen.

Dit is onder andere de behandelindex. Hiermee meet het VGZ wat het behandelgemiddelde is van een praktijk. Zij willen graag dat de fysiotherapie gaat sturen op aantal behandelingen, in plaats van of een persoon klachtenvrij is.

Tevens willen ze graag dat fysiotherapeuten zich aansluiten bij, door hun uitgezochte, peperdure alliantienetwerken. Veel administratief werk en veel kosten. Dit roept weerstand op in de branche. Mijn tijd en kosten steek ik liever in aandachtige patiëntenzorg en vakgerichte opleidingen. Dit wordt ook altijd gewaardeerd met een patiënt tevredenheid van 9,2 in 2021 en zelfs een 10 in 2022. (zorgkaart Nederland)

WAT BETEKENT DIT VOOR U ?

 1. Als u in 2023 verzekerd bent bij VGZ of de labels die hieronder vallen, ontvangt u van mij een rekening voor de fysiotherapie behandelingen. Deze rekening betaalt u aan mij en kunt u vervolgens indienen bij VGZ. Afhankelijk van welk type aanvullende verzekering u heeft afgesloten krijgt u dan een deel hiervan teruggestort door VGZ. (kijk hiervoor uw polisvoorwaarden)
 2. U kunt er ook voor kiezen om een andere verzekering af te sluiten dan VGZ. Voor 2023 heb ik contracten afgesloten met: –DSW
  • DSW en onderliggende labels
  • ONVZ en onderliggen labels
  • Zilveren Kruis en onderliggende labels. Hierbij hoort ook De Friesland
  • CZ en onderliggende labels
 3. U kunt er voor kiezen om geen aanvullende verzekering af te sluiten en ervoor te kiezen om de rekening zelf te betalen
 4. U kunt een andere fysiotherapeut kiezen die wel een contract heeft afgesloten met VGZ

HEBT U HIEROVER NOG VRAGEN ?

Dan kunt u mij bellen, whatsappen of mailen

Hoe u ook verzekerd of niet verzekerd bent; u kunt in 2023 wederom voor goede zorg bij mij terecht;.

Privacy policy

Informatie

Fysiotherapie Skipsleat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Om uw behandeling uit te kunnen voeren houdt Fysiotherapie Skipsleat een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Dit wordt gedaan in een elektronisch patiëntendossier (InEpd).

Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.

Fysiotherapie Skipsleat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer