De praktijk

Informatie

Betrokken, persoonlijk & vernieuwend.

Fysiotherapie Skipsleat is vooruitstrevende solisten praktijk in de wijk Skipsleat in Joure. De praktijk staat bekend om de persoonlijke aandacht en betrokkenheid. In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken zoals analyse en advies door neurokinetic therapytriggerpointmassagedry needlingyin yoga en ademoefeningen.

Sandra Huisman van Fysiotherapie Skipsleat heeft zich bewust niet gespecialiseerd op 1 gebied; zij ziet het lichaam als 1 geheel . In het benaderen van klachten aan het lichaam gebruik ze het beste uit de traditionele westerse fysiotherapie in combinatie met elementen uit de oosterse geneeskunde/yoga. Tevens is ze zich bewust van de samenhang tussen lichaam en  geest en van het goede in de reguliere en de complementaire geneeskunde. Lees meer

Werkwijze

Informatie

Als u contact opneemt met Fysiotherapie Skipsleat kunt u meestal dezelfde week nog terecht voor een eerste afspraak. Deze eerste afspraak duurt zo’n drie kwartier.

In deze eerste afspraak probeer ik de klacht in beeld te brengen door een gesprek en een lichamelijk onderzoek. We bespreken dan samen de klacht en het behandelplan. Meestal vindt dan ook al gelijk de eerste behandeling plaats.

De volgende behandelingen zullen 30 minuten duren. We beginnen dan telkens met een  korte evaluatie van hoe het sinds de vorige behandeling is gegaan. Zo kan ik bepalen of de ingezette behandeling werkzaam is of dat we verder moeten zoeken. De behandeling kan bestaan uit advies, een specifieke (yoga of adem) oefening, triggerpoint massage of dry needling, maar vaak een combinatie hiervan.

Fysiotherapie werkt het krachtigst als zowel de therapeut als de patiënt actief bezig zijn met het herstelproces. Lees meer

Privacy policy

Informatie

Fysiotherapie Skipsleat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Om uw behandeling uit te kunnen voeren houdt Fysiotherapie Skipsleat een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Dit wordt gedaan in een elektronisch patiëntendossier (InEpd).

Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.

Fysiotherapie Skipsleat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer

Yin yoga

Informatie

Wat is Yin yoga?

In tegenstelling tot fitness waar vooral het spierweefsel wordt aangesproken op kracht, of cardio training waarbij je werkt aan je hart en longen, gaat het bij de yin yoga om de diepe werking op het bindweefsel.

Bij Yin yoga verblijft u langdurig, 2-5 minuten, op een zo ontspannen mogelijke manier, in 1 houding.  Er wordt dan geen spierkracht gebruikt. De yin houdingen zijn vooral bedoeld om het bindweefsel bij heupen, rug,schouders, knieën en enkels en bekken te beïnvloeden.

Omdat er 2-5 minuten in 1 houding verbleven wordt is er  alle tijd om de eigen grenzen van  lichaam en geest te leren kennen en deze met behulp van de ademhaling, zachtjes verruimen.

Het gaat er niet om hoe mooi een houding is, of hoe lenig iemand is, maar dat er rustig gevoeld kan worden wat deze houding voor u kan doen.

Bij fysiotherapie Skipsleat wordt de kennis en vaardigheden van de fysiotherapie over  het lichaam,bewegen, en het brein gecombineerd met oefeningen en het gedachtegoed van de Yoga . Hierbij kunt u denken aan lichaamsbewustwording, ademhaling, ontspanning, flexibiliteit in lichaam en geest, ruimte maken, en houdingsverbetering. Lees meer!