De praktijk

Informatie

Betrokken, persoonlijk & vernieuwend.

Fysiotherapie Skipsleat is vooruitstrevende solisten praktijk in de wijk Skipsleat in Joure. De praktijk staat bekend om de persoonlijke aandacht en betrokkenheid. In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken zoals analyse en advies door neurokinetic therapytriggerpointmassagedry needlingyin yoga en ademoefeningen.

Sandra Huisman van Fysiotherapie Skipsleat heeft zich bewust niet gespecialiseerd op 1 gebied; zij ziet het lichaam als 1 geheel . In het benaderen van klachten aan het lichaam gebruik ze het beste uit de traditionele westerse fysiotherapie in combinatie met elementen uit de oosterse geneeskunde/yoga. Tevens is ze zich bewust van de samenhang tussen lichaam en  geest en van het goede in de reguliere en de complementaire geneeskunde. Lees meer

contracten met zorgverzekeraars 2019

Informatie

Beste cliënten van fysiotherapie Skipsleat,

Deze tijd van het jaar staat voor de fysiotherapie in het teken van het beoordelen van aangeboden contracten van zorgverzekeraars.

Anders dan dat jullie van mij gewend zijn, heb ik dit jaar 3 contracten niet getekend. Dit betreft de contracten met Menzis, Caresco en VRZ en onderliggende labels. De reden hiervoor is dat deze verzekeraars eisen stellen waar ik me niet aan wil committeren. Fysiotherapie Skipsleat heeft kwalitatieve fysiotherapeutische zorg hoog in het vaandel staan, en stelt jou als client centraal. Binnen de contractvoorstellen van bovengenoemde zorgverzekeraars komt mijn kwaliteitsstandaard in het gedrang.

Wat zijn de gevolgen voor de client?
Als je verzekerd bent bij Menzis, Caresco of VRZ dan krijg je, afhankelijk van je verzekering, een bepaald percentage van de behandeling vergoed, meestal ongeveer 75%. Dat betekent dat je 25% zelf moet betalen én dat je de rekening zelf indient bij je zorgverzekering. Natuurlijk heb je in december ook de mogelijkheid om over te stappen naar een andere verzekering, waardoor je weer volledige vergoeding (volgens de polisvoorwaarden) hebt.
Voor alle duidelijkheid, met alle overige zorgverzekeraars heb ik voor 2019 wel contracten afgesloten

Privacy policy

Informatie

Fysiotherapie Skipsleat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Om uw behandeling uit te kunnen voeren houdt Fysiotherapie Skipsleat een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Dit wordt gedaan in een elektronisch patiëntendossier (InEpd).

Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.

Fysiotherapie Skipsleat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer

Werkwijze

Informatie

Als u contact opneemt met Fysiotherapie Skipsleat kunt u meestal dezelfde week nog terecht voor een eerste afspraak. Deze eerste afspraak duurt zo’n drie kwartier.

In deze eerste afspraak probeer ik de klacht in beeld te brengen door een gesprek en een lichamelijk onderzoek. We bespreken dan samen de klacht en het behandelplan. Meestal vindt dan ook al gelijk de eerste behandeling plaats.

De volgende behandelingen zullen 30 minuten duren. We beginnen dan telkens met een  korte evaluatie van hoe het sinds de vorige behandeling is gegaan. Zo kan ik bepalen of de ingezette behandeling werkzaam is of dat we verder moeten zoeken. De behandeling kan bestaan uit advies, een specifieke (yoga of adem) oefening, triggerpoint massage of dry needling, maar vaak een combinatie hiervan.

Fysiotherapie werkt het krachtigst als zowel de therapeut als de patiënt actief bezig zijn met het herstelproces. Lees meer