contracten met zorgverzekeraars 2019

Informatie

Beste cliënten van fysiotherapie Skipsleat,

Deze tijd van het jaar staat voor de fysiotherapie in het teken van het beoordelen van aangeboden contracten van zorgverzekeraars.

Anders dan dat jullie van mij gewend zijn, heb ik dit jaar 3 contracten niet getekend. Dit betreft de contracten met Menzis, Caresco en VRZ en onderliggende labels. De reden hiervoor is dat deze verzekeraars eisen stellen waar ik me niet aan wil committeren. Fysiotherapie Skipsleat heeft kwalitatieve fysiotherapeutische zorg hoog in het vaandel staan, en stelt jou als client centraal. Binnen de contractvoorstellen van bovengenoemde zorgverzekeraars komt mijn kwaliteitsstandaard in het gedrang.

Wat zijn de gevolgen voor de client?
Als je verzekerd bent bij Menzis, Caresco of VRZ dan krijg je, afhankelijk van je verzekering, een bepaald percentage van de behandeling vergoed, meestal ongeveer 75%. Dat betekent dat je 25% zelf moet betalen én dat je de rekening zelf indient bij je zorgverzekering. Natuurlijk heb je in december ook de mogelijkheid om over te stappen naar een andere verzekering, waardoor je weer volledige vergoeding (volgens de polisvoorwaarden) hebt.
Voor alle duidelijkheid, met alle overige zorgverzekeraars heb ik voor 2019 wel contracten afgesloten

Previous Story
Next Story